Adresa: Vrsarska 21, Poreč
Telefon: +00 385 52 433 590

O biorezonanci

O biorezonanci

Počeci biorezonance

U sedamdesetim godinama 20.stolječa njemački liječnik Morrell, u suradnji sa inženijerom Raschkejem razvije napravu, koju su kasnije imenovali aparat MORA. Zamisao se razvijala još dalje te kada ju je nadogradila računalna tehnologija dobiven je aparat BICOM (BIO - COMunication). Nova terapija postala je poznata kao biorezonanca ili terapija sa bioinformacijom. U svijetu terapija postoji od 1978 godine.

Aparat kojim liječimo

Princip rada

Kvantna fizika nas uči, da se materija ponaša kao čestica (tvar) i kao val (vibracija). Tako klasična – alopatska medicina radi sa tvarnim aspektom našeg tijela, a energo - vibracijska medicina (biorezonantna terapija, homeopatija, Bachova cvjetna terapija...) radi sa valnim aspektom. Ukoliko promijenimo frekvenciju, mijenjamo tijelo. Biorezonantna metoda upotrebljava se kao osnovna ili dopunska metoda liječenja. Usmjerena je na podupiranje vlastitih ljekovitih snaga tijela.

Biorezonanca predstavlja naše elekromagnetsko zračenje, jer svaka tvar ima vlastitu, jedinstvenu energiju - vlastitu frekvenciju. Postoji razlika između energije: kamena, drveća, zemlje, biljke, životinje, čovjeka – organa ( frekvencija bubrega je drugačija nego: pluća, srca, gušterače, oboljela tkiva imaju drugačiju frekvenciju nego zdrava). Energiju možemo u svakom trenu izmjeriti i terapeutski popraviti.

Pojednostavljeno rečeno: liječenje se odvija na temelju energijskog frekventnog gibanja, jer stanice komuniciraju međusobno na točno određenim frekfencijama ( 10 Hz – 150 kHz ). U zdravom tijelu komunikacija teče neometano i svaki dio tijela pravilno radi, i obavlja svoju funkciju. Međutim: stres, toksini, bakterije, virusi, antibiotici, mogu ometati ili čak prekinuti međustaničnu komunikaciju, što uzrokuje nepravilan rad stanica. U početku se to pokaže kao smetnja, preosjetlivost, kronični umor, a kasnije kao organske smetnje sa različitim simptomima, koji se obično jave tamo gdje je bilo tijelo i prije osjetlivije ili genetski predodređeno.

Liječenje sa biorezonancom

Liječenje sa biorezonancom

Sa biorezonancom ne liječimo simptome, nego tražimo izvor oboljenja i djelujemo direktno na njega. Sa aparatom BICOM 2000 preko provodnih elektroda prenesemo korisnikove frekvencije u aparat, koji sa posebnim visokofrekfentnim filterom razdvoji zdrave frekvencije od bolesnih, napravi terapeutski signal kojega preko druge elektrode vrati u tijelo. Kada korisnikovo tijelo prepozna vraćene frekvencije, njegovo se elektromagnetsko polje odmah odazove. Cijeli postupak izmjene informacija između tijela i aparata se dogodi u sekundi i to se ponavlja sve dok se ne uspostavi ravnoteža koja omogučuje samoizliječenje. Čovjek i terapeutski aparat tijekom terapije čine zatvoreni energetski krug. Terapeutski učinak se ne odvija u aparatu nego u samom čovjeku. Cilj biorezonantne terapije je, da se patološke frekvencije smanjuju ili odstrane i da se istovremeno pojačaju fiziološke frekvencije. Sa BICOM aparatom možemo bolest diagnosticirati i potom terapirati sa jedinstvenim vlastitim čovjekovim vibracijama. Koristi se i u preventivno zdravstvenim stanjima jer je aparat u mogućnosti registrirati patološka odstupanja na energetskoj razini puno prije od uobičajenih diagnostičkih metoda.